Saint Peter’s Basilica

In Saint Peter’s Basilica yesterday, as I pondered the drama of the papacy, below me were the bones of our first pope, Simon Peter, and a hundred yards or so from where I stood, Pope Emeritus Benedict XVI was ensconced in his retirement quarters. Pope Francis was nearby, too.

Những Phần Nên Hát Trong Mọi Thánh Lễ

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
Thành viên Uỷ Ban Phụng Tự trực thuộc HĐGMVN

Trong Hiến chế Phụng vụ Thánh (PV), Công đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh và đề cao Thánh ca như sau: “Hoạt động phụng vụ mang hình thức cao quý hơn khi các việc phụng tự được cử hành một cách long trọng, với tiếng hát do các thừa tác viên có chức thánh chủ sự và giáo dấn tích cực tham dự.” (PV 113).

Còn theo Huấn thị Thánh nhạc (“Về Âm nhạc trong Phụng vụ”):

     Lễ nghi phụng vụ sẽ mang hình thức cao quí hơn, khi được cử hành kèm theo ca hát, mỗi khi thừa tác viên chu toàn đúng nhiệm vụ của mình, và khi có dân chúng tham dự . Thật vậy, dưới hình thức đó, lời cầu nguyện được diễn tả thâm thúy hơn; mầu nhiệm phụng vụ với những đặc điểm có tính cấp bậc và cộng đồng được biểu lộ rõ ràng hơn; lòng người hợp nhất với nhau hơn nhờ cùng hát chung một giọng hơn, nhờ được nhìn ngắm vẻ đẹp của sự vật thánh mà vươn tới những thực tại vô hình.[1]

          Huấn thị còn này cho biết thêm: “Thật không có gì tưng bừng và vui vẻ hơn trong một buổi cử hành phụng vụ mà toàn thể cộng đoàn biểu lộ đức tin và lòng đạo đức của mình ra bằng lời ca tiếng hát.”[2] Rõ ràng là Giáo Hội khuyến khích và đề cao âm nhạc trong Thánh lễ. Tuy nhiên, không phải thích phần nào thì tùy tiện chọn lựa ca hát rồi bỏ qua những phần khác. Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (QCSL) số 40 chỉ dẫn rằng: “…khi chọn lựa những phần để hát thực sự thì hãy dành ưu tiên cho những phần quan trọng hơn, nhất là những phần do vị tư tế hoặc phó tế hay người giúp lễ hát, giáo dân thưa, hoặc những phần mà cả vị tư tế lẫn giáo dân cùng hát.”

https://ocpvn.org/nhung-phan-nen-hat-trong-moi-thanh-le/

Các ca đoàn Phụng vụ sau Công đồng Vatican II – Lm Anre Đỗ Xuân Quế

2. Thế nào là ca đoàn phụng vụ ?

Ca đoàn phụng vụ là ca đoàn chuyên lo ca hát ở nhà thờ theo qui luật của Thánh Nhạc cũng như các chỉ dẫn và đòi hỏi của Phụng Vụ. Là phụng vụ, khi ca đoàn hát các bài ca phù hợp với từng phần trong thánh lễ, theo từng thể loại như đáp ca, đối ca, tung hô, ca vịnh, cung đọc, ca khúc, nghĩa là từ vị trí, thể loại cho đến nội dung lời ca, tất cả đều nằm trong mục đích tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu. Những ca đoàn như thế này tương đối còn ít ở nước ta, vì những lý do như nói ở trên, lại gặp hoàn cảnh không thuận lợi, không có phương tiện, không sẵn người chuyên môn, tuy có nhiều ca đoàn hát hay nhưng chưa phải là phụng vụ. Có chăng thì mới chỉ có Ban Hợp Xướng Pio X từ 17 năm nay đã luôn theo sát các qui luật của Thánh nhạc mà hát theo phụng vụ, đúng như các phần đoạn trong thánh lễ cũng như hình thức, thể loại và lời ca lấy từ các bản văn phụng vụ và Kinh Thánh. Còn bên Âu Mỹ, người ta có nhiều chuyên viên, lại sẵn phương tiện và truyền thống lâu đời nên thấy khác. Hơn nữa, kỷ luật về Thánh Nhạc nơi họ được áp dụng và tuân hành chặt chẽ hơn. Các thứ loại nhạc mới phát xuất từ nơi họ, nhưng họ phân biệt rất rõ nhạc ngoài đời với nhạc trong nhạc thờ. Trong nhà thờ, người ta không hát và đệm đàn như trong các nhà thờ Việt Nam. Nói đúng ra là người ta hiểu và thì hành kỷ luật một cách nghiêm túc. Có lẽ vì vậy mà những người xuất thân từ các học viện thánh nhạc như Viện thánh nhạc Rô-ma, bài hát họ làm ra không phải kiểm duyệt, vì họ đã kiểm duyệt trước theo những điều đã được học biết và cũng vì lương tâm nghề nghiệp và tinh thần tự trọng nữa.

Nói gọn lại, có thể căn cứ vào những tiêu chuẩn sau đây để xác nhận một ca đoàn là phụng vụ :

1,3,1 Ca tụng tôn vinh Chúa

Ca đoàn ấy theo đuổi mục đích chính là ca tụng tôn vinh Chúa và thánh hóa các tín hữu.

1.3.2 Phân biệt nhạc đạo với nhạc đời

Ca đoàn ấy phân biệt rõ nhạc đạo với nhạc đời. Nhạc nào là đời thì chơi ở ngoài đời, nhạc nào là đạo mới đem vào nhà thờ

1,3,3 Cầu nguyện thật sự

Ca đoàn ấy cầu nguyện và giúp cầu nguyện thật sự, trong khi hát và giúp người ta cầu nguyện, bằng những bài hát mà tâm tình và ý tưởng phát xuất từ những bản văn Kinh Thánh và Phụng vụ, lại được thể hiện với một cung cách đưa tâm hồn người nghe, người hát lên cao và mang đến cho tâm hồn họ, những tâm tình sốt mến, nghĩa là nghe hát và hát xong, người ta thấy có một cái gì đó và cũng còn để lại một cái gì đó.

1.3.4 Không theo lối đời

Lối đời là hát để được tiếng cho cá nhân cũng như đoàn thể. Ca đoàn ấy hát không phải để đề cao cá nhân như ca sĩ hay tự đề cao mình như ca đoàn vượt trội. Ở đây không có cơ hội cho cá nhân trở thành ngôi sao và không biến người lĩnh xướng thành ca sĩ như ở phòng trà, các tụ điểm ca nhạc hay trên màn hình.

1.3.5 Thi hành đúng phần việc

Khi hát, điều khiển ca đoàn hay chơi nhạc cụ, ai cũng chỉ thi hành công việc cần thiết và không ai chơi trội để lấy tiếng cho mình.

http://giaodantanthaison.com/tin-chinh/tu-lieu-va-van-hoa/cac-ca-doan-phung-vu-sau-cong-dong-vatican-ii-lm-anre-do-xuan-que.html

C.S. Lewis on Simple Good, Simple Evil, and Complex Good

There are a great many issues to consider here, but C.S. Lewis has a great little passage in his work devoted to the problem of suffering and evil, The Problem of Painthat begins to address the issue. He’s discussing whether Christians should seek suffering because so often it is linked to spiritual growth and moral goodness. In it he says:

I answer that suffering is not good in itself. What is good in any painful experience is, for the sufferer, his submission to the will of God, and, for the spectators, the compassion aroused and the acts of mercy to which it leads. In the fallen and partially redeemed universe we may distinguish (1) The simple good descending from God, (2) The simple evil produced by rebellious creatures, and (3) the exploitation of that evil by God for His redemptive purpose, which produces (4) the complex good to which accepted; suffering and repented sin contribute. Now the fact that God can make complex good out of simple evil does not excuse – though by mercy it may save – those who do the simple evil. And this distinction is central. Offences must come, but woe to those by whom they come; sins do cause grace to abound, but we must not make that an excuse for continuing to sin. The crucifixion itself is the best, as well as the worst, of all historical events, but the role of Judas remains simply evil.

We may apply this first to the problem of other people’s suffering. A merciful man aims at his neighbour’s good and so does “God’s will”, consciously co-operating with “the simple good”. A cruel man oppresses his neighbour, and so does simple evil. But in doing such evil, he is used by God, without his own knowledge or consent, to produce the complex good – so that the first man serves God as a son, and the second as a tool. For you will certainly carry out God’s purpose, however you act, but it makes a difference to you whether you serve like Judas or like John. 

40 Brave Soldiers Accepted Martyrdom

The heart-stopping example of Christians in the Imperial Roman army who accepted martyrdom rather than renounce Jesus Christ.

Ethiopia’s Chapel in the Sky

If churches were assessed by their risk factor, Abuna Yemata Guh would be our new Sistine Chapel. Perched 650 feet above a steep cliff in Northern Ethiopia, visitors face a 45-minute climb up the cliff’s vertical face in order to access the precariously positioned church. Dating back to the 5th century, history has it that its founder Father Yemata built the chapel to be closer to heavenly spirits; however, others claim it was a strategic move to avoid his enemies.

The Lone Man Building a Cathedral By Hand

For 53 years, Justo Gallego has been building a cathedral by hand on the outskirts of Madrid almost entirely by himself. Gallego has no formal architecture or construction training, but that hasn’t stopped him from toiling on this herculean task. At 90 years old, Gallego knows that he will not be able to finish the project in his lifetime. But he keeps at it anyway, day after day, driven by his faith.

Why God Gave Us Bodies

God made the world—and you—on purpose. What is that purpose? Well, that’s what St. John Paul II went to great lengths to explain in his Theology of the Body talks, which Fr. Mike sums up beautifully in this video. With profound simplicity, Fr. Mike—inspired by St. John Paul II—shares the fundamental truths of this ingenious vision of humanity and sexuality. Made in God’s image and likeness, you are your body, and you are made for love. What you do with your body matters. You’ll have to watch the video to get the last and most powerful point. It’s amazing.