Đức Hồng Y Jorge Urosa người Venezuela nhận định: Tài liệu Thượng Hội đồng mạnh về sinh thái, yếu về giáo hội

Theo Đức Hồng Y Jorge Urosa người Venezuela, tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Vatican về khu vực Amazon là “thiếu sót, yếu kém” vì Chúa Kitô bị trình bầy sai lạc. Theo Urosa, cựu Tổng giám mục của Caracas, tài liệu được gọi là tài liệu làm việc (instrumentum laboris) là sai lầm khi đề cập đến Chúa Giêsu Kitô là “người Samaritanô nhân hậu.”

Chúa Giêsu Kitô không bao giờ thể hiện mình là người Samaritanô nhân hậu, ĐHY Urosa nói với Crux ngày 23 tháng 9 rằng: “Người Samaritanô nhân hậu là người chúng ta phải bắt chước bằng cách giúp đỡ người khác. Chúa Giêsu Kitô giới thiệu mình là Đấng Cứu chuộc, là Đường, Sự thật và Sự sống, là Phục sinh, như Ánh sáng của Thế giới. Đây là một lỗ hổng, một điểm yếu của tài liệu làm việc.

Trong cuộc phỏng vấn, ĐHY Urosa đã nhấn mạnh “hai mục tiêu chính” của Hội nghị Giám mục ngày 6-27 tháng 10 về khu vực Pan-Amazon: “Thứ nhất là thúc đẩy một hệ sinh thái không thể thiếu cho khu vực Amazon. Và thứ hai là đề xuất những con đường mới cho Giáo hội trong khu vực đó.”

Sự bảo vệ của Amazon là rất quan trọng, ĐHY Urosa nói, “tạ ơn Chúa, Giáo hội đã thực hiện một sáng kiến rất có giá trị để bảo vệ nó.” “Tuy nhiên, vấn đề của Amazon theo quan điểm giáo hội vẫn chưa được trình bầy tốt.”thê

Hơn nữa, ngài lập luận rằng hầu hết những người nói về Hội nghị “chỉ chạm vào các khía cạnh sinh thái và văn hóa xã hội, và rất ít về các khía cạnh giáo hội và mục vụ. Có một sự mất cân bằng, bởi vì công việc chính của Giáo hội là truyền giáo, đưa Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô đến với thế giới, đến tất cả dân tộc.”

Source: http://vietcatholic.org/News/Html/252390.htm

Leave a comment