Những Phần Nên Hát Trong Mọi Thánh Lễ

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSSThành viên Uỷ Ban Phụng Tự trực thuộc HĐGMVN Trong Hiến chế Phụng vụ Thánh (PV), Công đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh và đề cao Thánh ca như sau: “Hoạt động phụng vụ mang hình thức cao quý hơn khi các việc phụng tự được cử hành một cách long […]

Các ca đoàn Phụng vụ sau Công đồng Vatican II – Lm Anre Đỗ Xuân Quế

2. Thế nào là ca đoàn phụng vụ ? Ca đoàn phụng vụ là ca đoàn chuyên lo ca hát ở nhà thờ theo qui luật của Thánh Nhạc cũng như các chỉ dẫn và đòi hỏi của Phụng Vụ. Là phụng vụ, khi ca đoàn hát các bài ca phù hợp với từng phần trong thánh […]