The Refusal to Take Sides

Việc từ chối theo phe nào trong các vấn đề đạo đức lớn là một quyết định. Đó là một sự im lặng bằng lòng với điều ác.  Bi kịch của thời đại chúng ta là những người vẫn tin vào sự trung thực thì thiếu lửa và lòng tin chắc, trong khi những người […]

Why C.S. Lewis’ ‘Mere Christianity’ Still Speaks Today

image: https://www.beliefnet.com/faiths/christianity/articles/~/media/8B4BBFA6F8A34AFEA4DD4645283F8602.ashx?w=400&hash=89A7F12886C7A4C023C9D4534FFC513A0EB8502F “[To have Faith in Christ] means, of course, trying to do all that He says. There would be no sense in saying you trusted a person if you would not take his advice. Thus if you have really handed yourself over to Him, it must follow that you are trying to obey Him. […]

Những Phần Nên Hát Trong Mọi Thánh Lễ

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSSThành viên Uỷ Ban Phụng Tự trực thuộc HĐGMVN Trong Hiến chế Phụng vụ Thánh (PV), Công đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh và đề cao Thánh ca như sau: “Hoạt động phụng vụ mang hình thức cao quý hơn khi các việc phụng tự được cử hành một cách long […]

Các ca đoàn Phụng vụ sau Công đồng Vatican II – Lm Anre Đỗ Xuân Quế

2. Thế nào là ca đoàn phụng vụ ? Ca đoàn phụng vụ là ca đoàn chuyên lo ca hát ở nhà thờ theo qui luật của Thánh Nhạc cũng như các chỉ dẫn và đòi hỏi của Phụng Vụ. Là phụng vụ, khi ca đoàn hát các bài ca phù hợp với từng phần trong thánh […]

C.S. Lewis on Simple Good, Simple Evil, and Complex Good

There are a great many issues to consider here, but C.S. Lewis has a great little passage in his work devoted to the problem of suffering and evil, The Problem of Pain, that begins to address the issue. He’s discussing whether Christians should seek suffering because so often it is linked to spiritual growth and moral goodness. In […]