Lặng

Sáng Tác: Trần Tuấn

1. Lặng…để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta Lặng…để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau.

Lặng… để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh.

Nhìn…nhìn lên Thánh Giá, Chúa đang dang tay lặng im. Từ…từ trên Thánh Giá, Chúa có nghe con nài van!

Vì…vì sao Chúa hỡi cứ như…như vô tình không nghe? Lòng con sắt se ôm nỗi đâu riêng Ngài ơi!

ĐK: Vì sao Chúa hỡi, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao bao nhiêu yêu thương sầu tim vỡ…

Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh? Nhận bao hi sinh đau thương như Chúa trên Thập hình.

2. Lặng…để nghe tiếng Chúa, nói trong trong tâm hồn ta

Lặng…để nghe Chúa nói…Thánh Giá Ta mang vì ai…

Lặng…để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi Nhiều khi vấn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua.

Lặng…để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta

Lặng…để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau

Lặng…để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên Ngài luôn ở bên, con có hay đâu Ngài ơi…

Today is the feast of Saint Catherine Laboure

Moral Principles

Nguyên tắc đạo đức của người không phụ thuộc vào đa số phiếu. Sai là sai, ngay cả khi mọi người đều sai. Đúng là đúng, ngay cả khi không có ai đúng.

“Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right.”

― Fulton J. Sheen

The Refusal to Take Sides

Việc từ chối theo phe nào trong các vấn đề đạo đức lớn là một quyết định. Đó là một sự im lặng bằng lòng với điều ác.  Bi kịch của thời đại chúng ta là những người vẫn tin vào sự trung thực thì thiếu lửa và lòng tin chắc, trong khi những người tin vào sự không trung thực thì đầy lòng tin đam mê.

“The refusal to take sides on great moral issues is itself a decision. It is a silent acquiescence to evil. The Tragedy of our time is that those who still believe in honesty lack fire and conviction, while those who believe in dishonesty are full of passionate conviction.”
–Archbishop Fulton Sheen

Why C.S. Lewis’ ‘Mere Christianity’ Still Speaks Today


image: https://www.beliefnet.com/faiths/christianity/articles/~/media/8B4BBFA6F8A34AFEA4DD4645283F8602.ashx?w=400&hash=89A7F12886C7A4C023C9D4534FFC513A0EB8502F

Man Praying Rosary

“[To have Faith in Christ] means, of course, trying to do all that He says. There would be no sense in saying you trusted a person if you would not take his advice. Thus if you have really handed yourself over to Him, it must follow that you are trying to obey Him. But trying in a new way, a less worried way. Not doing these things in order to be saved, but because He has begun to save you already. Not hoping to get to Heaven as a reward for your actions, but inevitably wanting to act in a certain way because a first faint gleam of Heaven is already inside you.” –C.S. Lewis, Mere Christianity.

“My argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. But how had I got this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. What was I comparing this universe with when I called it unjust?”
Read more at https://www.beliefnet.com/faiths/christianity/articles/why-cs-lewis-mere-christianity-still-speaks-today.aspx